Thông báo mời thầu

CÔNG TY CP TPXK ĐỒNG GIAO

Trung Sơn – Tam Điệp – Ninh Bình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

  Tam Điệp, ngày 13 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

 

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần TPXK Đồng Giao.

– Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 01: Đầu tư xây dựng kho bảo quản lạnh diện tích 200 m2.

+ Gói thầu số 02: Đầu tư nâng cấp dây chuyền lạnh IQF công suất 500 kg/giờ.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Vào giờ hành chính các ngày từ 13/05/2013 đến 17/05/2013.

– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Tài chính kế toán – Công ty CP TPXK Đồng Giao.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Tài chính kế toán – Công ty CP TPXK Đồng Giao.

– Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 00 ngày 20/05/2013.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở và xét thầu theo quy định của Công ty cổ phần TPXK Đồng Giao.

– Giá bán: 500.000 VNĐ/bộ Hồ sơ.

– Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TPXK ĐỒNG GIAO

Địa chỉ: Tổ 24, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Số điện thoại: 0303.770.273

Công ty CP TPXK Đồng Giao trân trọng kính báo!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

Đinh Cao Khuê

 

Bình luận

Close Menu