• Vải đóng hộp
  • Vải đóng hộp
  • Vải đóng hộp
  • Kích thước hộp 20OZ A10 Bx (%) 16 -18 16 -18 Acid (%) 0.2-0.4 0.2-0.4 Trọng lượng tịnh(gr) 565 3000 Trọng lượng cái(gr) 290-290 1500 Số miếng 16-25 85-120 Hộp/Carton 12 or 24 6
  • Chi tiết
 • Ngô hạt đóng hộp
  • Ngô hạt đóng hộp
  • Ngô hạt đóng hộp
  • Kích thước hộp Bx (%) Acid (%) Trọng lượng tịnh (gr) Trọng lượng cái (gr) Đóng gói 15OZ 4-6 0.04-0.05 450 230 24/ctn 20OZ 4-6 0.04-0.05 565 340 24/ctn A10 4-6 0.04-0.05 3000 1500-1800 6/ctn
  • Chi tiết
 • Dưa chuột bao tử
  • Dưa chuột bao tử
  • Dưa chuột bao tử
  • Kích thước lọ Trọng lượng tịnh (gr) Trọng lượng cái (gr) Lọ/carton Cartons/20FCL 540ml 530 290 12 2300 720ml 680 340 12 1900 A10 3000 1650 6 1000
  • Chi tiết
 • Dứa đóng hộp
  • Dứa đóng hộp
  • Dứa đóng hộp
  • Hộp 20OZ 30OZ A10 Bx(%) 14-16 14-16 14-16 Acid (%) 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6 Trọng lượng tịnh(gr) 565 830 3000 Trọng lượng cái (gr) 290-340 430-490 1560-1800 Hộp/carton 12 or 24 12 or 24 6 Cartons/20FCL 2600 or 1350 1800 or 900 1000
  • Chi tiết
Close Menu