1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

DOVECO không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách liên hệ DOVECO, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

– Họ và tên:
– Địa chỉ Email
– Số điện thoại

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Trả lời những nội dung quý khách liên hệ tới DOVECO
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm tới quý khách;
2- Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với về hành vi truy cập trang web (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

Phường Trung Sơn – thành phố Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: (030) 3770.353

 

5- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại DOVECO, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại DOVECO. Trong một vài trường hợp đặc biệt, DOVECO có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe hay cho mục đích thực thi pháp luật. DOVECO cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị DOVECO xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@doveco.com.vn để được giải quyết vấn đề.

Close Menu